Американският капитализъм се руши

Реакцията спрямо коронавируса очертава пътя за държавен контрол върху икономиката